Termínovka

Jiří Hajzler - Soutěže jednotlivců

Daniela a Jonáš vítězí na Letním poli.


Ušlechtilé atletické klání na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, p. o.
Školní kvalifikační víceboj 4. a 5. tříd 2019

Dne 30. 4. 2019 se uskutečnil ve sportovním areálu naší základní škole víceboj pro 4. a 5. ročníky. Na žáky čtvrtých a pátých tříd čekala velká porce atletiky. Tento náročný atletický závod měl napovědět všem nerozhodnutým žákům, jestli v šesté třídě budou navštěvovat sportovní skupinu se zaměřením na atletiku. Bohužel počasí nás tentokrát nepodrželo. Ještě než závod odstartoval, tak vydatně pršelo. Rozhodnutí organizátorů bylo jednoznačné, závody budou přesunuty do tělocvičen. Sprint na 60m byl změněn na člunkový běh, skok do dálky jsme nahradili trojskokem + skokem s rozběhem do žíněnkového doskočiště, hod kriketovým míček jsme změnili na autový hod.  medicinbalem a ještě jsme přidali hod molitanovým oštěpem. Víceboj jsme okořenili o novou disciplínu hodem raketkou na cíl. Počasí se umoudřilo, tak jsme vytrvalostní běh přesunuli na venkovní atletickou dráhu. Na závodníky čekalo 600 m a na závodnice 400 m. Všechny sportovce musím pochválit, protože všichni tento školní kvalifikační víceboj dokončili. Na vyhlášení výsledků se už na nás slunce vesele usmívalo. Výsledky Školního kvalifikačního víceboje 4. a 5. tříd:

Dívky:

1. místo - Daniela Řiháková                        tř. 5. B  - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

2. místo - Lucie Kozílková                           tř. 4. A - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

3. místo - Lucie Čtvrtníčková                     tř. 4. B - ZŠ Drnovice

 

Chlapci:

1. místo - Jonáš Hruška                               tř. 5. A - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

2. místo - Thomas Korolkov                       tř. 5. B - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

3. místo - Daniel Alex Kigma                      tř. 4. A - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

 

Všem zúčastněným gratulujeme!!!

 

Mgr. Jiří Němeček,

učitel ZŠ a trenér