AHA Vyškov

Jiří Hajzler - Oznámení

Setkání - Běh naděje


Dopis, který zve na setkání pořadatelů Běhu naděje. Vážení, máte-li zájem se setkání účastnit, kontaktujte Jiřího Hajzlera, mob. 702 174 796.Vážení a milí pořadatelé Běhů naděje,


rádi bychom Vás pozvali na odložené setkání, které se uskuteční ve FN Motol.


Termín:


neděle 24.3.2019 od 10.00 hod


Adresa:


FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Bílá budova dětské onkologie proti nemocnici HomolkaSetkání se zúčastní pan Prof. Dr. Jan Starý, přednosta Kliniky dětské hematologie a Onkologie FN v Motole a

pan Prof. MUDr. Jan Trka z CLIP – molekulární genetika.


 

Součástí programu je prohlídka laboratoře výzkumu genetické predisposice k nádorovým onemocněním v dětském věku, motolské radioterapie  a také


předání šeku v hodnotě 500.000,- Kč


Jedná se o neděli, tudíž bude v laboratoři víkendový provoz.


Prosím vás tedy o zpětnou písemnou reakci, kdo z vás má zájem na setkání přijet, abychom věděli s jakou kapacitou máme počítat.


S přáním krásného dne,


Jana Brýnová


Skutky naděje z.s.


Hvězdova 1716/2B


140 78, Praha 4


Tel: +420 604 588 888


E-mail:


brynova@levity.cz


www.skutkynadeje.cz